YURT İÇİ HİZMETLER

Bugünkü ekonomik rekabet ortamında, “ne ürettiğiniz” ve “kime sattığınız” kadar, “nasıl yönettiğiniz” konusu da önem kazanmıştır. Artık müşteri güçlüdür ve kar marjları daralmıştır.  İşletmenizi, kaynaklarınızı, müşterinizi ve hatta rakiplerinizi “yönetme yetenekleriniz”, pazardaki geleceğinizi belirlemektedir.  İşte  İşletme hizmetlerimiz 1Danışmanlığı bu aşamada devreye girmektedir.. İşletme danışmanlığı, sistemin bir parçası olanların ”işletme körlüğü” nedeniyle göremedikleri problemlerini belirler, çözüm önerileri geliştirir ve gerektiğinde uygulama desteğide vererek bu sorunların giderilmesinde etkin rol oynar. Bu hizmet işin  doğası gereği, örgüt dışından yönetimsel bir sorumluluğu olmaksızın uzman kişi ve kurumlar tarafından verilir.

hizmetlerimiz 2

Özellikle KOBİ’ler büyümek için daha fazla bilgi, öneri ve yol gösterilmeye ihtiyaç duyarlar. Zira  bu aşamalarda atacakları sağlıklı adımlar onları büyük işletmeler sınıfına taşıyacaktır. İşletme danışmanlığı marifetiyle, profesyonel bakış açısı edinilmekte,  şirketin baştan aşağı uzman gözüyle değerlendirilmesi, yeni fikirler üretilmesi, yönetim ve personelin eğitilmesi , zaman tasarrufu ve stratejik yaklaşım alışkanlığı edinilerek gelişmeye ve büyümeye  katkı sağlanması mümkün olmaktadır.  Nitelikli işletme danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve rekabet performansını ciddi oranda arttıran önemli  unsurlardan birisidir.

İşte bizde ”İşletme Danışmanlığı” çerçevesinde sizlerle birlikte üretmenin, satmanın ve  karşılığında da kabul edilebilir bir ekonomik katkı elde etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu kapsamda  hizmet almak istiyorsanız, aşağıda belirtilen danışmanlık  çeşitlerini detaylı olarak inceleyebilir ve bizlerle temasa geçebilirsiniz.

FİNANSAL DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Finansal yapınızla ilgili doğru tasarlanmış ve etkin bir şekilde uygulanan yöntemlerle sizlere özel ve katma değerli çözümler sunuyoruz.
MALİ DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Mali, ekonomik ve vergi durumlarınızı kurallara, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşlerimizi sunuyoruz.
DENETİM DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


İşletmenin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve işletmeye değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet sunuyoruz.
MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


Muhasebe yapınızın baştan veya yeniden kurulması, mevcut yapının iyileştirilmesi, verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik hizmet sunuyoruz.