Finansal Danışmanlık

 

''geleceğe hazır mıyım?''
 
''risklere karşı nasıl korunurum?''
 

”Finansal Yönetim” işletmelerde ihtiyaç duyulan fonların en uygun koşullarda bulunması, ve işletme amaçlarına paralel olarak etkin bir biçimde kullanılmasıdır. Finansal yönetim açısından işletmelerin amacı şirketin Pazar değerini, diğer bir bakış açısıyla da ortaklarının refahını maksimize etmektir.

Bir finansal yönetim süreci genellikle şu beş temel bileşenden oluşur.  Finansal analiz, finansal planlama ve denetim, fonların sağlanması, fonların yatırımı ve özel finansal sorunlarının çözümü.

Günümüzün ekonomik yapısı ve çağdaş işletmeciliğin gelişmesi, finansal kaynakların yönetimini çok önemli bir hale getirmiştir. İşletmelerin hayatta kalması, kaynaklarını etkili bir biçimde yönetebilme yeteneğine bağlıdır. Kaynaklarını doğru seçen ve rasyonel kullanmayı bilen işletmeler büyümekte ve gelişmekte, bunu yapamayan işletmeler ise zarar etmeye ve hatta kapanmaya doğru gitmektedirler.

Ülkemizde finans fonksiyonunun işletmelerdeki yeri, işletmelerin küçük , orta veya büyük oluşuna göre değişiklik göstermektedir. Küçük işletmelerde finans fonksiyonu, işletme sahibi veya en üst yönetici tarafından yerine getirilir. Orta büyüklükteki işletmelerde genellikle finansa fonksiyonu ile muhasebe fonksiyonu aynı çatı altında toplanmış ve aynı yöneticinin sorumluluğuna bırakılmıştır. Büyük ölçekli işletmelerde ise finans fonksiyonu ayrı bir departman olarak örgüt şemasındaki yerini alır ve hatta ‘’Finans Komitesi’’ kurulabilmektedir.

‘’Finansal Danışmanlık’’ ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmakta olan yeni ve önemli bir uzmanlık dalı olmuştur.  İşletmelerin finans fonksiyonları, büyüme, enflasyon oranları, devlet politikalarında değişiklik, rekabet, küresel değişimler,  mali piyasalardaki değişiklikler vb. birçok nedenden dolayı etkilenmektedir. Bunun yanısıra günümüzde finans litaretürüne finans mühendisliği, uluslararası finansman, stratejik finansal yönetim, türev ürünler ve türev piyasalar, risk yönetimi gibi yeni kavramlar eklenmektedir. Bu nedenledir ki finansal danışmanlık  yapan kişi ve kurumların bu alanda eğitimli ve deneyimli olmaları son derece önemlidir.

Devamlı ya da proje bazlı yürütülen finansal danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında;

 • Finansal yönetim performansının belli periyodlarda ölçülmesi,
 • Finansal yönetim servisinin kurulması ve iş tanımlarının yapılması,
 • Mevcut finansman olanaklarının gerek işletme, gerekse piyasa şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi ve uygun finansman olanaklarının belirlenmesi,
 • Yeni finansman kaynaklarının tanıtımı ve işletmeye adapte edilmesi,
 • İşletmenin risk analizinin yapılması ve bunlardan korunma yöntemlerinin bir işletme politikası haline getirilmesi,
 • Finansal darboğazların aşılması ve bu konuda öneriler geliştirilmesi,
 • Kredi görüşmelerinde bilgi ve karar desteği,
 • Firma bütçelerinin oluşturulması,
 • Finans departmanı personelinin eğitimi,
 • İşletmenin mali analizinin yapılması ve bu konuda öneriler geliştirilmesi,
 • Yeni yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmalarının yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Şirket birleşme ve şatınalma desteği,
 • Yeniden yapılandırma çalışmalarında önderlik,
 • Firma değerlemesi,

İçin bizleri arayabilirsiniz.

FİNANSAL DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Finansal yapınızla ilgili doğru tasarlanmış ve etkin bir şekilde uygulanan yöntemlerle sizlere özel ve katma değerli çözümler sunuyoruz.
MALİ DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Mali, ekonomik ve vergi durumlarınızı kurallara, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşlerimizi sunuyoruz.
DENETİM DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


İşletmenin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve işletmeye değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet sunuyoruz.
MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


Muhasebe yapınızın baştan veya yeniden kurulması, mevcut yapının iyileştirilmesi, verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik hizmet sunuyoruz.

 

.