Mali Danışmanlık

 

''Ne tür bir şirket kurmalıyım?''
 
''vergisel bir problemle karşılaşır mıyım?''
 

Ticari yaşam belli normlar çerçevesinde yürütülmek durumundadır. Bu kapsamda bir çok yasal düzenleme ticari hayatı şekillendirmekte ve ona yön vermektedir. İşletmeler yada bireyler  bir taraftan ticari faaliyetlerini yürütürken bir taraftan da bu  işlemlerini sağlıklı sürdürebilmek , düzenlemelere uygun yürütebilmek ve ileride hukuki müeyyidelerle karşılaşmamak , hatta karlarını maksimize edebilmek için için bu yasal düzenlemeleri bilmek ve bu konudaki yenilikleri takip etmek durumundadırlar. Genellikle KOBİ boyutundaki firmaların  bu hizmetleri edinmelerinde  mevcut kadroları yeterli gelmemektedir. İşte bu aşamada iki tür davranışla karşılaşılmaktadır. Yöneticileri ve ortakları vizyon sahibi olan ve  kurumsallaşma  çabası içerisinde bulunan işletmeler bu hizmetleri dışarıdan satın almayı tercih ederek sorunlarını önlerken, diğer yönetim anlayışına sahip işletmeler  sorunu yaşadıktan sonra çözüm arayışına gitmekte ve belki de daha büyük maliyetler üstlenmektedirler.

 • Vergisel açıdan risklerin analiz edilmesi,
 • Vergi planlaması,
 • Temel Türk vergi yasalarına ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık,
 • Mali mevzuatta yer alan, teşvik, istisna ve muafiyetler konusunda tespit ve tavsiyelerde bulunmak,
 • Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bu konuda ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerin tespiti ve bunların giderilmesine yönelik çalışmalar,
 • Vergi uyuşmazlıklarında hukuki danışmalık,Sözleşmelerin uygunluk açısından irdelenmesi,
 • Transfer Fiyatlandırma çalışmalarında destek sunmak,
 • Şirket birleşmeleri, bölünmeleri ve hisse alım-satım işlemleri,
 • Her tür ticari faaliyetin kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Genel kurul çalışmalarının yapılması,
 • Sermaye arttırım ve azaltım işlemleri,
 • Yabancı sermaye girişleri, sermaye ve kar transferleri,

Konularında gerek müşavirliğimiz, gerekse partnerlerimiz aracılığıyla sizlere etkin çözümler sunuyoruz. 

FİNANSAL DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Finansal yapınızla ilgili doğru tasarlanmış ve etkin bir şekilde uygulanan yöntemlerle sizlere özel ve katma değerli çözümler sunuyoruz.
MALİ DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Mali, ekonomik ve vergi durumlarınızı kurallara, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşlerimizi sunuyoruz.
DENETİM DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


İşletmenin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve işletmeye değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet sunuyoruz.
MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


Muhasebe yapınızın baştan veya yeniden kurulması, mevcut yapının iyileştirilmesi, verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik hizmet sunuyoruz.