Muhasebe Danışmanlığı

 

''Kayıtlarım usulüne uygun mu?''
 
''Yeterince bilgi alabiliyor muyum?''
 

”Muhasebe” ekonomik faaliyetlerde bulunan kişi ve kurumların varlık ve kaynaklarının hareketlerini kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama gibi fonksiyonlar ile takip eden bilimsel bir sistemdir. işletmenin amacına ulaşması yolunda önem taşıdığı gibi kanuni zorunluluk olması bakımından da önemlidir. Günümüzde her kuruluş, her işletme muhasebeden yararlanırlar. Her ticari işin düzenli bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve gerektiğinde ilgili kamu otoritelerine gösterilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Muhasebe kişi ve işletmeler açısından bir çok fayda sağlar.

  • İşletmenin mali durumu, verimliliği hakkında bilgi verir.
  • İstatistiki özelliği nedeni ile işletmenin geleceğine ait bilgiler verir ve geleceğe ait  program yapmayı kolaylaştırır.
  • İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tesbitini sağlar.
  • Belgeleme özelliği ile ticari anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olur. 
  • İşletmenin dönem sonunda ulaştığı sonucun anlaşılmasını kolaylaştırır.
  • İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının bilinmesini sağlar.
  • Vergilerin zamanında, doğru olarak tespit ve kontrol edilmesine yardımcı olur.
  • İmalat maliyetlerinin bilinmesini sağlar.

Bu faydaların elde edilebilmesi için teknik ve insan kaynağı açısından muhasebe sisteminin doğru kurulması ve işletilmesine bağlıdır.Günümüzde işletmelerin birçoğunda muhasebe olgusu daha çok kayıtlama olarak algılanmakta, yönetimsel işlevleri pek kullanılmamaktadır. Ortaklar dışında işletmeye finansman sağlayan kuruluşlar artık firmanın finansal raporları ile oldukça yakından ilgilenmektedirler. Onlar üzerinden sınıflandırma ve rating çalışmaları yaparak sonuçlarına göre karar almaktadırlar . 

İşte muhasebe departmanımızdan tam ve etkin yararlanmak adına birlikte hareket edebilir ve sağlıklı ve modern alt yapılar kurabiliriz.

FİNANSAL DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Finansal yapınızla ilgili doğru tasarlanmış ve etkin bir şekilde uygulanan yöntemlerle sizlere özel ve katma değerli çözümler sunuyoruz.
MALİ DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Mali, ekonomik ve vergi durumlarınızı kurallara, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşlerimizi sunuyoruz.
DENETİM DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


İşletmenin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve işletmeye değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet sunuyoruz.
MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


Muhasebe yapınızın baştan veya yeniden kurulması, mevcut yapının iyileştirilmesi, verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik hizmet sunuyoruz.