USA’da İş Kurma ve İş Geliştirme Danışmanlığı

 

TÜRKİYENİN DIŞ TİCARETİ AÇISINDAN HEDEF VE ODAK ÜLKE ; USA

I- DIŞ TİCARET AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN 2016-2017 DÖNEMİ HEDEF VE ÖNCELİKLİ ÜLKELERİ

T.C Ekonomi Bakanlığı’nın gözetiminde 2016-2017 dönemi için 15 hedef ülke (USA, BAE, Çin, Etiyopya, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Japonya, Meksika, Nijerya, Polanya, Romanya, Rusya, D.Arabistan) ve 33 öncelikli ülke (Almanya, Azerbeycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Fas, Gana, G.Afrika, Gürcistan, İngiltere, İspanya, İsveç, Kanada, Katar, Kazakistan, Kenya, Kolombia, Kuveyt Libya, Malezya, Mısır, Peru, Singapur, Şili, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam) belirlenmiştir.

Hedef ülkeler arasında sayılan USA ayrıca, sektör ve eyalet bazında tanıtım faaliyetleri bakımından ihracat politikası araçlarının yoğunlaştırılacağı Odak Ülke olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, ticari heyet faaliyetleri söz konusu ülkeler üzerinde yoğunlaşmakta çıkarılan teşvik ve destek tedbirleri ile (*) buralara yönelik girişimler desteklenmektedir.

(*) 2009/5 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (*) 2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek sağlanmaktadır. (*) Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM)’nin İşbirliği Kuruluşlarının Tebliği (*) 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

II- TÜRKİYE VE USA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET HACMİ

2015 yılında Türkiye ile USA arasından toplam 17,5 Milyar USD’lik dış ticaret gerçekleştirilmiştir. Bunun 6,4 Milyar USD’lik kısmı ihracat, 11,1 Milyar USD ise ithalattır. Türkiye, USA ile olan ticaretinde hep dış açık vermektedir.

Türkiye’nin 2015 yılına ait toplam 143,8 Milyar USD’lik ihracatı içesinde USA, 6,3 Milyar USD lik ihracat (%4,4) rakamıyla 5.sıradadır. İhracat tutarları her yıl artış eğilimindedir. 207,2 Milyar USD’lik toplam ithalat içerinde ise USA, 11,1 Milyar USD ile (%5,4) 4.sırada yer almaktadır. İthalatın gelişim hızı ise son yıllarda negatif bir seyir göstermektedir.

USA’nın bazı verileri aşağıda  verilmiştir.

2015 Yılı                                         Değer                 

Yüzölçüm                                       9,161,966  km2

Nüfus                                             321,6 Milyon

GSYİH                                           17,9 Trilyon USD

Kişi Başı GSYİH                             55.805 USD

GSYH Büyüme Oranı                      % 2,4

Enflasyon Oranı                              %0,8

İşsizlik Oranı                                  % 5,3

İş Yapma Kolaylığı Sırası  (DB)       7/189

USA 2015 yılında, 1,5 Trilyon USD lik ithalat, 2,3 Trilyon USD’ de ihracat olmak üzere toplam 3.8 Trilyon USD’lik bir dış ticaret hacmine sahiptir. USA’nın dış ticareti içerisinde Türkiye, ithalat bakımından 33., ihracat bakımından ise 27. ülke konumundadır.

Türkiye’den USA’ya en çok demir-çelik ürünleri ile otomotiv aksam ve parçaları ihraç edilmektedir. Tekstil ve hazır giyim, tarım ve gıda, makine ve hava taşıtları ile bunların aksam ve parçaları da ihraç ettiğimiz diğer önemli ürün gruplarıdır.

Türkiye’den USA’ya yapılan ihracatta ilk 15 eyalet (kaynak: usa census breau)

Türkiye, her bir eyalette farklı pazar dinamikleri, alım yapıları ve iş yapma yöntemleri olduğunu dikkate alınarak USA’yı tek bir pazar olarak değil eyaletler bazında dikkate almış ve bu surette 6 eyaleti hedef olarak belirlenmiştir. Bu eyaletler, New York, Teksas, Kaliforniya, Illinois, Florida ve Georgia ’dır. Bu strateji belirlenirken USA’nın toplam ithalatının yaklaşık % 28’lik kısmının bu 6 eyalet üzerinden gerçekleştiği dikkate alınmıştır.

İhracatta hedef alınan potansiyel sektörler aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

Gıda, kimyasallar, deri ve mamulleri, makine ve yedek parçaları, tekstil, ev tekstili, hazır giyim, toprak mamulleri,   mutfak ve ev eşyaları, demir ve çelik ürünleri, elektrik ve elektronik ve ulaşım araçları, mobilyalar.

III-USA İLE İŞ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

 • USA’da iş yapabilmek için öncelikle firma ve pazar araştırması yapılması, hata yapmamak adına önemlidir.
 • Hukuk büroları ile iletişim halinde olunmalı, girişim öncesinde görüşleri alınmalıdır. Buralarda yapılacak küçük masraflar sizleri ilerde doğabilecek büyük ödemelerden koruyabilecektir. USA dünyada iş davalarının en fazla yaşandığı ülkelerden birisidir. Her sektörde ve toplumun her bölümünde uzmanlaşmış avukatlar bulunmaktadır.
 • Pazara giriş yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına (dolaylı ya da doğrudan ihracat) karar verilmelidir.  Türk şirketlerinin USA’da şirket kurarak, ofis, mağaza, showroom açmaları ve bizzat pazarın içinde yer alarak, pazarda yer edinmeye çalışmalarının uzun vadede çok daha iyi sonuçlar verdiği ağırlıklı bir görüştür.
 • Yatırım getirisi hesaplamaları, satış öngörüleri, fiyatlandırma ve taşımacılık konularında önceden bilgi sahibi olunmalıdır.
 • Marka ve patent koruma, şirket kurulumu ve birleşmeler, sözleşmeler ve müzakereler konusunda  mutlak bilgi ve destek alınmalıdır.
 • USA’lı firmalar pazarlama faaliyetleri için milyonlarca dolar bütçe ayırmaktadır. Türk firmalarının bu pazarda çok aktif pazarlama yöntemlerini kullanmaları önemlidir. Hem endüstriyel kullanıcıya hem de nihai tüketiciye yönelik promosyonlar yapılmalıdır. Bu aşamada, profesyonel PR şirketlerinden destek alınması yararlı olacaktır. Bu kapsamda sektörel dergilere reklam vermek marka bilinirliği ve görünürlüğü açısından önemlidir. Fuar katılımları önemli ancak tek başına yeterli değildir.
 • USA’ya yönelik ihracat stratejisinde dikkate alınması gereken önemli bir husus kalitedir. Düşük fiyatlı ürünlerde Çin, Hindistan gibi ülkeler karşısında rekabet şansı giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle, daha yüksek fiyatlı ancak markalı ve kaliteli ürünlerle USA pazarında Türk ürünlerinin rekabet şansı daha fazla olacaktır.
 • ABD’de gerçekleştirilecek her türlü ticari girişim için bir muhasebe bürosu ile çalışılması önerilir.
 • İş adamları ve müşteriler ile gerçekleştirilen her ticari işlemin belgeye dökülmesi önemlidir. Sunulacak teklifler kısa, anlaşılır ve İngilizce olmalıdır. Teklif içeriğinde, referans verilmeli, firmanın özgeçmişi, varsa temsilcilikleri hakkında bilgi verilmeli, sunulan hizmet/ürünün net ve kısa açıklaması bulunmalı, neden iyi bir iş ortağı veya temsilci olunabileceğine ilişkin gerekçeler yer almalıdır.
 • Zamana sadık kalmaya büyük itina gösterilmelidir.
 • Görüşmelere daima hazırlıklı gidilmeli dir. Ürün ve hizmeti açıklayıcı örnekler yanınızda bulundurulmalıdır. Ürününüzü tanıtırken gerçekçi olunmalıdır.
 • Pozitif yaklaşım ve dış görünüşe önem verilmelidir. İlk tanışma sonrası memnuniyeti belirtir geri dönüşler yapılmalıdır.
 • Alacağınız risklere yönelik daha önceden pazarda yer alan firmaların mücadele yöntemlerini araştırılmalıdır.
 • İçinde bulunduğunuz sektörde yeni eğilimlere karşı takipte olunmalıdır. USA sanayisi yenilikçi eğilimleri sürekli ön planda tutmaktadır.
 • Ürün sorumluluk sigortası ve risk sigortası alma seçeneği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Verilen hizmet ve ürünün özellikleri açık olmalıdır.
 • ——ABD pazarında ‘’süreklilik’’ önceliktir.
 • USA’da kullanılan metrik/ölçü farklılıklarına dikkat edilmesi ve buna uygun çevrim tabloları hazırlanmalıdır. Seçilen tüm ürün gruplarında USA’nin standartları belirlenmeli ve üretim bu standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Ürüne göre zorunlu sertifikaların belirlenmesi ve buna uygun olarak gerekli sertifikalandırma işlemlerinin yapılması önemlidir.
 • Yapılan üretim veya hizmetin ABD’deki referansları ile örneklendirilmesi önemlidir.
 • Pazarda yer almak ve gerçek zamanlı olarak müşteriye cevap verebilme yeteneğine sahip olmak önemlidir. Bireysel veya ortak girişimlerle ürünün USA pazarında depolanması ve anında müşteriye cevap verilebilmesi önemlidir.

IV SONUÇ

Bulunduğumuz bölge hakkında bilgi vermek gerekirse; Georgia eyaleti USA’nın güneydoğusunda bulunmaktadır. Nüfusu 10,1 Milyondur. Doğunun en büyük eyaletidir. GSMH’sı 325 Milyar USD, kişi başına milli geliri ise 44 Bin USD’dir. Türkiye’nin hedef pazarlarından birisidir.

Atlanta Georgia eyaletinin en büyük şehri ve aynı zamanda başkentidir. 5,7 Milyon nüfusu ile USA’nın 9. büyük metropolüdür. Sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmektedir. Atlanta, aynı zamanda dünya ölçekli bir çok şirket ve eğitim kurumlarının genel merkezlerine (Coca Cola, CNN, Delta Air, Holiday Inn, UPS, Georgia Tech Ün. Emory Ün. v.d.) ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı’nın açılması ile birlikte ulaşım açısından avantajlı bir konuma geçmiştir. Geçen yıldan itibaren de THY’de direkt uçuşlara başlamıştır.

Bütün bunlar ışığında Özellikle Atlanta şehri, Georgia Eyaletinde  ticari adımlar atmak istiyorsanız veya mevcut olan ticari ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsanız birlikte hareket edebiliriz. Bunun için lütfen bizimle irtibata geçiniz.